Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Du kan altid ringe på 70204650 hvis du ønsker at drøfte din sag om konkurskarantæne, eller du kan skrive på mb@blaw.dk.

Har du fået brev om konkurskarantæne? 

Så er det vigtigt at du reagerer, og du kan selv bestemme hvem der skal være din advokat.

Vi kan blive beskikket. Så får vi pengene af staten og du får ikke nogen regning fra os. Du skal kun betale advokatregningen tilbage til staten, hvis du bliver dømt.

Det er vigtigt at forsvare sig, da et pålæg af konkurskarantæne kan risikere at fungere som en løftestang for et personligt erstatningsansvar.

Hvad er en konkurskarantæne?

Konkurskarantæne betyder, at en person i en periode får et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelse (aktieselskaber, anpartsselskaber m.v.)

En person kan pålægges konkurskarantæne, hvis personen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Højesteret har i en kendelse af 22. august 2019 mildnet den hidtil strenge praksis. Tidligere skulle der ikke ret meget til at få en konkurskarantæne, men nu skal der noget mere til. Derfor opnår vi flere og flere frifindelser, så det kan godt betale sig at føre sagen.

Hvem kan blive pålagt konkurskarantæne?

Personer, som har været medlem af ledelsen i en virksomhed, der er gået konkurs, kan pålægges konkurskarantæne.

Hvor lang tid varer en konkurskarantæne?

Konkurskarantænen vil som udgangspunkt blive pålagt for en periode på 3 år.

Overtrædelse af konkurskarantæne

Hvis en person overtræder en konkurskarantæne, kan skifteretten efter omstændighederne pålægge personen en ny karantæne. I den forbindelse kan karantænen udvides til et forbud mod deltagelse i enhver form for erhvervsvirksomhed, herunder den pågældendes egen personligt drevne virksomhed.

En overtrædelse af karantænen kan også medføre, at personen hæfter personligt på objektivt grundlag for selskabets forpligtelser, hvis det går konkurs.

Endvidere kan en overtrædelse af en konkurskarantæne straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder efter straffelovens § 131.

Hvem kan starte en sag om konkurskarantæne?

Det er kurator eller rekonstruktør, der starter en sag om konkurskarantæne.

Kuratorer og rekonstruktører vurderer i alle konkursboer og rekonstruktionssager, om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne.

Konkurskarantæneregistret

Den, der bliver pålagt konkurskarantæne, registreres i et konkurskarantæneregister. Personer i dette register kan ikke blive registreret som medlem af ledelsen i et erhvervsdrivende selskab og kan ikke i strid med karantænen blive momsregistreret eller registreret som arbejdsgiver hos SKAT.

Hvem har adgang til konkurskarantæneregistret?

Der er ikke offentlig adgang til konkurskarantæneregistret, men det taler politierne om at ændre. Også derfor bør du forsvare dig i en sag, hvor en kurator påstår, at du skal pålægges konkurskarantæne.

Skifteretten kan videregive oplysninger fra registret til en kurator eller rekonstruktør, når skifteretten vurderer, at det er nødvendigt for kuratorens eller rekonstruktørens varetagelse af sit hverv.